Stichting De dansbeweging

Opgericht 6 april 2018
RSIN 858690834

Doelstelling De Dansbeweging

De stichting heeft tot doel om via het onderwerp dans, in elke denkbare overdrachtsvorm maatschappelijke en sociale kwesties, thema's of gelieerde onderwerpen te behandelen en/of bespreekbaar te maken en/of bij te dragen aan oplossingen hiervoor.
Zie ook Beleidsplan 2018-2020

Bestuur

voorzitter Pepijn Steenbergen
secretaris Dorus Huizenga
penningmeester Ine Buuron

Beloningsbeleid

Wij zijn een regie-organisatie. Wij ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met partners, en besteden de uitvoering van het werk uit aan hoogopgeleide professionals die ons gedachtegoed delen. Onze organisatie is verantwoordelijk voor het gehele bedrijfsproces: ontwikkeling projecten, financiering, marketing, verkoop, productie en administratie. Ook hiervoor worden specialisten ingehuurd. Er staat niemand op de loonlijst, waardoor de vaste kosten tot een minimum beperkt kunnen worden en alle inkomsten min of meer direct kunnen aanwenden voor de projecten en daarmee voor de mensen aan wie wij een bijdrage willen leveren.

Uitgeoefende activiteiten

Zie beleidsplan 2018-2020

Eerste financiƫle verantwoording

April 2019